Nadácia pre štúdium šamanizmu je nezisková vzdelávacia organizácia založená v roku 1987 americkým antropológom Michaelom Harnerom. Jej cieľom je zachovanie, výskum a šírenie šamanských znalostí pre blaho celej planéty a ľudstva. História výskumu siaha do začiatkov 60-tych rokov.

Medzinárodná fakulta

Dr. Michael Harner
Dr. Michael Harner
zakladateľ a prezident
Dr. Susan Mokelke
Dr. Susan Mokelke
výkonná riaditeľka
Dr. Sandra Harner
Dr. Sandra Harner
vice - president
1px

Európska fakulta

Spain

For workshops in Spain see www.shamanism.org