Čo je šamanizmus?

schaman01Šaman je obvykle považovaný za liečiteľa a zároveň za sprostredkovateľa medzi normálnym svetom - obyčajnou realitou (OR) a duchovným svetom - neobyčajnou realitou (NOR). Je znalcom v komunikácii s duchmi pomocníkmi. Pomocou zmeny svojho vedomia „cestuje“ do neobyčajnej reality.

Tieto šamanské cesty vykonáva, aby získal silu, priniesol informácie a úlohy potrebné pre následné liečenie a prácu s klientom.

Tradičný šamanizmus

Tradičný šamanizmus je komplexný súbor správania sa, presvedčení a rituálov zakorenených v rozmanitých kultúrach. Šamani sa odlišujú od ostatných liečiteľov, médií a rôznych náboženských praktikov podľa nasledujúcich kritérií:

  • šaman má priamy kontakt s duchovnými bytosťami
  • šaman má svoje spojenie s jedným resp. viacerými duchmi pod prísnou kontrolou. (Duchovia pomocníci neovládajú šamanove vedomie bez jeho dovolenia.)
  • kontrola nad zmeneným stavom vedomia. (Šaman sám rozhoduje, kedy vstúpi a kedy vystúpi zo zmeneného stavu vedomia)
  • šaman nehľadá svoje osobné osvietenie, ale pozornosť zameriava na každodenný svet, bežnú realitu
  • Šamanpri svojej práci využíva schopnosť „magického letu duše“, t.j. šamanské cestovanie.

Porovnanie údajov z mnohých kmeňových kultúr ukazuje kozmologický model rozdelenia sveta šamana, všeobecne rozdelený na tri svety. Horný, dolný a stredný svet. Horný a dolný svet sú sférami/ kráľovstvom / súcitných a nápomocných duchov šamana.